Regenboogweek in oktober

Met deze oproep vraagt het Diversiteitsplatform Coevorden aandacht voor de Drentse Regenboogweek van 6 t/m 15 oktober 2023.

Tijdens de Regenboogweek vragen we aandacht voor de acceptatie en zichtbaarheid van seksuele diversiteit. We maken ons hard voor een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, mee kan doen en erbij hoort. Hiervoor roepen wij ook dit jaar uw hulp in.

Etalagewedstrijd

Met zoveel mogelijk Regenboogvlaggen en etalages in het regenboogthema laten we duidelijk zien dat je in Coevorden jezelf mag zijn. Het Diversiteitsplatform stelt een Regenboogbokaal beschikbaar voor de origineelste etalage.

Aanmelding voor de etalagewedstrijd kan tot uiterlijk donderdag 6 oktober 2023 naar e-mail: diversiteitsplatform@coevorden.nl

We hopen van harte dat u een bijdrage wilt leveren door ons verzoek te ondersteunen en uit te dragen.

Regenboogvlag

Een regenboogvlag kan, zolang de voorraad strekt, opgevraagd worden bij de contactpersoon van het Diversiteitsplatform Coevorden, Anneke Welink, via bovengenoemd e-mailadres.

Met vriendelijke groet namens het Diversiteitsplatform Coevorden,

Jerry Stoker, voorzitter

Over het Diversiteitsplatform

Het Diversiteitsplatform Coevorden bestaat uit leden van verschillende raadsfracties, de Jongerenraad Coevorden, het COC, ervaringsdeskundig betrokkenen en maatschappelijke organisaties. Het Diversiteitsplatform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit, discriminatie en acceptatie in de breedste zin. We doen voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken.