Hulp nodig in deze Coronacrisis?

Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.

Drentse ondernemers krijgen steun

“We proberen om als gemeenten eenduidige maatregelen te treffen en deze af te stemmen met de provincie zodat Drentse ondernemers zo veel mogelijk hetzelfde worden behandeld.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten. “We denken aan maatregelen zoals het sneller betalen van facturen en het uitstellen van het sturen van rekeningen vanuit de gemeenten.”

Drentse invulling

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet aangekondigd heeft. De Drentse wethouders en de gedeputeerde van economische zaken hebben invulling gegeven aan deze maatregelen.

TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Drentse ondernemers kunnen terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele regelingen. In de Gemeente Coevorden regelt Menso Emmen de uitvoering van de TOZO-regeling.

Ik ben Drents Ondernemer