Opzet communicatieplatform Coevorden

De gemeente Coevorden meldt het volgende: het project Communicatie Platform Coevorden vordert gestaag. Gezamenlijk hebben we het programma van eisen opgesteld tijdens ons laatste overleg in december. Jan Kees, Frank en ik hebben hier een mooi document van gemaakt en vervolgens konden we de offerte aanvraag weg doen. Dit is vandaag gebeurt. We hebben drie bedrijven gevraagd een offerte uit te brengen, t.w. Chainels, Businessclub app en Bundeling.

Offertes en presentaties

De offerteperiode loopt tot 30 januari en vervolgens hebben we op 9 februari van 13.00 uur tot 15.30 de online presentaties gepland. Iedere partij een half uur, mits ze natuurlijk een geschikte offerte uitbrengen, die de moeite van het presenteren waard is. Vanzelfsprekend zullen Jan Kees Klapwijk (parkmanagement) en Ina Dobben (gemeente Coevorden) bij de presentatie van de drie partijen zijn, maar het zou waardevol zijn wanneer daar ook een afvaardiging van de projectgroep bij zou kunnen zijn.

De offerte-uitvraag  die naar deze partijen is gegaan, is op verzoek verkrijgbaar. Vervolgens is er een overleg met de werkgroep op 17 februari om 17.00 uur. Dan staat een presentatie gepland van de gekozen partij, het systeem, en is het aan ons om onder andere het implementatieproces, communicatie en dergelijke op te zetten. Er is nog wel het een en ander te doen voordat er iets staat.

Concrete vragen voor nu

  • Wie wil er aanwezig zijn bij de online offerte presentatie op 9 februari van 13.00 tot uiterlijk 15.30 uur
  • Kunnen jullie je vinden in de volgende datum voor het online overleg te weten 17 feb. om 17.00 uur

Belangstelling? Meer informatie?

Ina Dobben, gemeente Coevorden

06-22554096     

Dit is een initiatief van de gemeente Coevorden, parkmanagement en Ondernemend Coevorden. Zie eerder bericht.