Platform voor Coevorder ondernemers

Begin oktober deed het Netwerkcafé Sleen mee aan een sessie voor ondernemers in de gemeente. Met een aantal vertegenwoordigers van ondernemers wisselden we ideeën uit. Een van de uitkomsten was: kijken of een digitaal platform voor ondernemers bij kan dragen aan het versterken van het ondernemersklimaat.

Werkgroep

Een werkgroep gaat onderzoeken waar een community platform aan moet voldoen, wat de toegevoegde waarde kan zijn voor de verschillende betrokkenen en gaat aan de slag met het maken van een pakket van eisen.

Deelnemen?

Het team bedrijven van de gemeente Coevorden vindt het heel erg belangrijk dat er ook input vanuit de dorpen komt. Wil je bijdragen aan deze werkgroep? Meld je dan bij Ina Dobben. De eerste vergadering van de werkgroep is waarschijnlijk in de eerste week van december.