Subsidie digitale winkelstraten

Provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar specifiek voor het opzetten van digitale winkelstraten. Hierover ontvingen we bericht van de Gemeente Coevorden.

De crisis als gevolg van het COVID-19 virus heeft ingrijpende effecten voor ondernemers in Drenthe. Toen fysieke winkels de deuren hadden gesloten, werd de urgentie om digitaal actief te zijn duidelijk zichtbaar. Inmiddels hebben de meeste winkels de deuren geopend, maar ook in een anderhalvemetermaatschappij is de urgentie is hoog om te werken aan een toekomstbestendige winkelstructuur. Zowel online en offline.

Subsidie digitale winkelstraten

Dit heeft ertoe geleid dat er in Drenthe verschillende initiatieven zijn ontstaan om de lokale ondernemers (beter) te ontsluiten via digitale collectieve platforms, webshops of websites. Door nu een goede onlinestructuur op te zetten profiteren bedrijven tijdens, maar hopelijk ook na de coronacrisis van extra afzetkanalen. De online vindbaarheid zal bovendien bijdragen aan de zichtbaarheid van ondernemers in de winkelstraten. 

Voorbeeld van zo’n digitale winkelstraat: www.winkelhartroden.nl

Voorwaarden?

Deze ondersteuningsbijdrage/subsidie geldt onder de voorwaarde dat deze bijdrage aan ondernemers(-verenigingen) wordt verleend voor het verder uitbouwen en professionaliseren van bestaande initiatieven en voor het helpen opzetten van digitale winkelstraten/platformen waar deze nog niet zijn. We hopen dat we op deze manier samen zorg kunnen dragen dat deze platforms bijdragen aan een versterking van de verschillende centrumontwikkelingen in Drenthe.

Hoe nu verder?

Ondernemersverenigingen met initiatieven kunnen zich melden bij Ina Dobben, bedrijfsadviseur van Gemeente Coevorden: i.dobben@coevorden.nl. Zij hoort graag hoe deze initiatieven eruit zien.