Subsidieregeling energiebesparing MKB

Provincie Drenthe start een subsidie voor het MKB voor energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten. Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-.

Voor veel verschillende maatregelen

Je kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor een subsidie. Zonnepanelen en windmolens vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst van de subsidie.

Meer informatie op www.snn.nl