Goede gesprekken in het Netwerkcafé

Het vierde Netwerkcafé Sleen voor ondernemers had een gevarieerd programma. Alert Adviseurs praatte de deelnemers bij over digitaal boekhouden. Roelands en de Jooden maakte duidelijk wat een Goed Gesprek inhoudt.

Inmiddels is traditie dat er een voorstelrondje wordt gehouden. Ieder kreeg 1 minuut om zichzelf voor te stellen. Voor de meeste mensen is dat voldoende tijd.

Luuk Nieborg vertelde over het bedrijf Alert Adviseurs: hoe ze werken en wat hun uitgangspunten zijn. Eén van de speerpunten is: zoveel mogelijk digitaal. Over dat onderwerp vertelde compagnon Karin Doek van alles. Boekhouden 2.0 betekent zo weinig mogelijk op papier: een mix van papier en digitaal of helemaal digitaal, het kan allemaal.

Carin Roelands van Roelands en de Jooden is gespecialiseerd in gesprekken en dialogen. Wat is dat en wat kan je er mee? 

Netwerkcafé Alert en Roelands november 2015-4

Dat ondervonden de deelnemers in de praktijk met een opdracht. Aan tafel, in groepjes van 4, werd nader ingegaan over ieders drijfveer als ondernemer. Er ontstonden levendige gesprekken.

Netwerkcafé Alert en Roelands november 2015-5

Tijdens de borrel ging dat gewoon door, genoeg om over te praten. Ook voor een volgende bijeenkomst in het nieuwe jaar!

Verslag: Geke Mennink
Foto’s: Guido Hansman